Tjenester

Tjenester

Håndtere vanskelige organisasjons- og personalsaker

Undersøke, avklare, finne varige løsninger, komme videre (omorganisering, nedbemanning, kulturutfordringer, sykefraværssaker, konflikter, personalsaker, performance management, utfasing av medarbeidere).

Fornye, bygge nytt, kvalitetssikre HR-funksjon – rutiner, strukturer og strategier

Analysere, forbedre, bygge nytt, implementere (rekrutteringsrutiner, introduksjonsprogram, belønningssystemer, medarbeideroppfølging, lønnsrutiner, personalhåndbok, bedriftskultur, styringsdokumenter, ledelse, samhandling med ansatte, roller, rapporteringsveier, HMS).

Utvikle organisasjon, team og enkeltmedarbeidere

Prosessdriver, prosjektleder, fasilitator, coach, kursing; Planlegge, gjennomføre, veilede/støtte, sikre god prosess, holde tak i (endringsprosesser, arb.miljøundersøkelse, kultur og holdningsskapende arbeid, lederutvikling, bedriftskulturjobbing, teamutvikling samhandling, kommunikasjon, relasjonskompetanse, coaching av grupper og enkeltpersoner).

Generell rådgivning

Analysere, være sparringspartner, tenke nytt, skissere mulige veier, rådgivning om prioriteringer og kloke valg. Vurdere organisering og kultur; roller, strukturer, bedriftskultur, lederkultur, metodikk, styringsstruktur, informasjonsflyt, riktig steg i en utviklingsprosess.

Eksempler på konsepter

 • HR-sjekken (totalgjennomgang av HR-området)
 • HR-abonnement (abonnere på årlige HR-oppgaver)
 • Rydding eller bygging av HR-funksjon
 • Innføring av nye personaladministrative rutiner (lønn, sykefravær++)
 • Lunch & Learn (småkurs til ledere)
 • Håndtering av vanskelige saker: personalkonflikter, nedbemanninger, omstillinger
 • Etablering av nye team
 • Lederutvikling, teamutvikling, personlig utvikling, coaching
 • Samhandling og kommunikasjon, DiSC, 5 behaviors of cohesive teams
 • Arbeidsmiljøundersøkelse
 • Innføring av personalhåndbok
 • Innføring av system for oppfølging av medarbeidere
 • Nytt introduksjonsprogram
 • HMS-systemer

© 2014 - Ahead Management, all rights reserved. Design, development and implementation by Leandro Marques